1.11.13

Σκέψη για την ημέραΗ αληθινή 'βασιλικότητα' βασίζεται στην ταπεινότητα.

Αυτός που είναι ταπεινός ποτέ δεν αντιδρά αλλά ανταποκρίνεται με τον σωστό τρόπο στις καταστάσεις και στις προκλήσεις. Έτσι η 'βασιλικότητα' είναι ορατή στα λόγια, στις πράξεις και στη συμπεριφορά. Υπάρχει φρεσκάδα ορατή στον τρόπο με τον οποίο αναποκρίνεται στις καταστάσεις.

Λύση: Όταν είμαι ταπεινός μπορώ να είμαι πέρα από την επιρροή του επαίνου και της δυσφήμισης. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαι σταθερά σε μία κατάσταση αυτοσεβασμού. Εξαιτίας αυτού μπορώ να φέρω φρεσκάδα και να είμαι δημιουργικός στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνομαι στις καταστάσεις.
No comments:

Post a Comment