18.11.13

Αρετές εν δράσει


............................................................................................................

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ
............................................................................................................Σαν ένα τέλεια ισορροπημένο τροχό που είναι ευθυγραμμισμένος με τον άξονα του, είμαι σε ισορροπία με το κέντρο του εαυτού μου, του κόσμου μου. Οι σκέψεις και τα αισθήματα μου ακτινοβολούν από τον άξονα  του ‘εαυτού’. Είμαι συνδεδεμένος με αυτό που είναι πραγματικό. Ασφαλής στον εαυτό μου και με ανοικτή καρδιά, βλέπω άλλες απόψεις χωρίς να χάνω τη δική μου ταυτότητα. Οι επαφές μου με τους άλλους είναι γεμάτες με σεβασμό. Ακούω την εσωτερική μου φωνή και παρακολουθώ τις πράξεις μου να ρέουν από ένα σημείο γαλήνης.No comments:

Post a Comment