14.1.14

Σκέψη για την ημέρα
Οι καλές πράξεις σχηματίζουν έναν καλό χαρακτήρα.

Όταν γίνεται κάποια λάθος πράξη, υπάρχει ενοχή και τύψεις. Τέτοια αρνητικά συναισθήματα επιμένουν, χρωματίζοντας αρνητικά όλες τις μελλοντικές πράξεις. Έτσι η μετάνοια δεν βοηθάει στο να αλλάξει κάτι ή στο να βελτιώσει την κατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο. Αντίθετα επιδεινώνει κι άλλο την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, οι θετικές πράξεις που γίνονται συνειδητά σχηματίζουν έναν καλό χαρακτήρα. 

Λύση: Όταν κάνω κάτι λάθος, αν στοχευμένα και συνειδητά κάνω μία καλή πράξη, αυτή γίνεται μια βάση για να εξαφανιστεί το παλιό συναίσθημα της ενοχής και των τύψεων. Είναι σαν μία κασέτα. Όταν κάτι νέο και καλό ηχογραφείται, η παλιά ανεπιθύμητη ηχογράφηση εξαφανίζεται. Έτσι όταν ηχογραφώ με αυτό τον τρόπο, θα μπορώ εύκολα να εξαφανίσω τις παλιές ανεπιθύμητες συνήθειες.

No comments:

Post a Comment