22.1.14

Σκέψη για την ημέρα


Αληθινός έλεγχος είναι να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου.

Όταν μιλάμε για έλεγχο, συνήθως σκεφτόμαστε πως να ελέγξουμε τους άλλους ή τις καταστάσεις. Σπάνια σκεφτόμαστε τον αυτο-έλεγχο - ακούγεται πολύ δύσκολο και επώδυνο. Έτσι γίνεται δύσκολο να αλλάξουμε ή να προσαρμόσουμε τις σκέψεις, τα λόγια και τη συμπεριφορά μας και δεν βρίσκουμε κανένα ενδιαφέρον στον αυτο-έλεγχο.

ΛύσηΤο να έχω έλεγχο πάνω στον εαυτό μου σημαίνει να γίνομαι ένας 'κύριος'. Οι σκέψεις, τα λόγια και η συμπεριφορά μου χρειάζεται να ελέγχονται από τις διαταγές μου. Αυτό είναι αληθινός αυτο-έλεγχος. Για να το κάνω αυτό χρειάζεται να εξασκηθώ στο να είμαι ένας 'κύριος' και όχι να γίνομαι δούλος σε οτιδήποτε. Όσο περισσότερο εξασκώ τη συνειδητότητα του να είμαι ένας 'κύριος', τόσο περισσότερο κάθε τι που είναι δικό μου θα υπακούει στις εντολές μου με φυσικό τρόπο.
No comments:

Post a Comment