3.2.14

Σκέψη για την ημέραΤο να είμαι δεκτικός σημαίνει να δίνω την ευκαιρία στο άλλο άτομο να αλλάξει.   
Όταν κάποιος κάνει ένα λάθος υπάρχει συνήθως ένα αίσθημα ενοχής και πολλά αρνητικά συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή αν υπάρχει κατανόηση και αγάπη, αυτό βοηθάει το άλλο άτομο να αλλάξει. Υπάρχει ένα περιβάλλον θετικότητας το οποίο παρέχεται από αυτόν που κατανοεί και αποδέχεται. Έτσι οποιοσδήποτε σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να αλλάξει με μεγάλη ευκολία.

Λύση: Μόνο όταν είμαι σε θέση να αποδεχτώ μπορώ να φέρω μια αλλαγή στο άλλο άτομο. Όταν αποδέχομαι μπορώ να δω τι λείπει σε αυτό το άτομο και να του το παρέχω. Έτσι στην πραγματικότητα του δίνω μια ευκαιρία να αλλάξει. Επίσης όταν αποδέχομαι τους άλλους και τους κατανοώ και αυτοί είναι σε θέση να με αποδεχτούν και να με αγαπήσουν όπως είμαι. Με αυτόν τον τρόπο βλέπω τις σχέσεις μου να γίνονται ολοένα και πιο όμορφες. 
No comments:

Post a Comment