20.2.14

Σκέψη για την ημέρα
Το να είσαι ικανοποιημένος σημαίνει να μην αναστατώνεσαι ούτε να αναστατώνεις τους άλλους.
Μερικές φορές παρατηρούμε πως τα λόγια μας, οι πράξεις και η συμπεριφορά μας αναστατώνουν τους άλλους, παρόλο που δεν ήταν η πρόθεση μας αυτή. Την συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί οι άλλοι έχουν αναστατωθεί και μπορεί να νιώσουμε πως γίνονται παράλογοι.

Λύση: Όταν οι άλλοι αναστατώνονται μαζί μου, χρειάζεται να στοχαστώ πάνω σε αυτό που έχω κάνει ή έχω πει ώστε να προσπαθήσω να διαλευκάνω το γιατί. Χρειάζεται να έχω επίγνωση της επίδρασης που έχω στους άλλους και να κάνω προσπάθεια να αλλάξω. Αυτό θα μου φέρει αληθινή ικανοποίηση.

No comments:

Post a Comment