16.3.14

Σκέψη για την ημέρα


Η συνεργασία φέρνει εύκολη επιτυχία
Το να δουλεύεις μαζί με άλλους σημαίνει να επιτρέπεις στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου να 'συνεισφέρουν' στην εργασία που πρέπει να γίνει. Υπάρχει η δυνατότητα να εκτιμήσεις τους άλλους και τη συνεισφορά τους. Δεν υπάρχει εγωισμός για τις ιδιαιτερότητες κάποιου αλλά μια αληθινή και φυσική εκτίμηση του καθενός. Έτσι υπάρχει επιτυχία για τη δραστηριότητα και για το άτομο επίσης.

Λύση: Οποτεδήποτε εμπλέκομαι με άλλους στο να κάνω κάτι, η δραστηριότητα είναι σημαντική από μόνη της αλλά όταν κατανοώ τη σημασία της συνεργασίας μπορώ να αναγνωρίσω τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Μπορώ να έχω πίστη στο άλλο άτομο να κάνει τη δική του συνεισφορά και να του δώσω χώρο για να το κάνει. 

No comments:

Post a Comment