4.4.14

Σκέψη για την ημέρα


Ο καλύτερος τρόπος να λάβεις σεβασμό 
είναι να δώσεις σεβασμό στον εαυτό.
Υπάρχει πάντα η προσδοκία να λάβεις σεβασμό από εκείνους που βρίσκονται γύρω. Εκείνος που είναι ολοκληρωτικά εξαρτώμενος από τους άλλους για να αισθανθεί καλά τείνει να αντιδρά σε καταστάσεις ακόμη κι εάν είναι ασήμαντες. Από την άλλη μεριά, εκείνος που μπορεί να δίνει σεβασμό στον εαυτό δίνει σεβασμό και στους άλλους κι έτσι λαμβάνει και ο ίδιος σεβασμό.

Λύση: Όταν μπορώ να δω τις δικές μου ιδιαιτερότητες μπορώ να έχω σεβασμό για τον εαυτό μου. Μετά δεν είμαι εξαρτώμενος από εξωτερικές πηγές για την εσωτερική κατάσταση του νου μου. Παραμένω ελεύθερος από όλες τις εξωτερικές επιρροές και μπορώ να γίνω μια πηγή επιρροής για εκείνους που βρίσκονται γύρω μου. Σταθερά εμπλουτίζω την εσωτερική μου κατάσταση με κάθε τι που συμβαίνει.


No comments:

Post a Comment