28.5.14

Αρετές εν δράσει

.................................................
ΓΕΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΗ
................................................Πιστός και αληθινός στον λόγο μου, είμαι σταθερός στο να βλέπω μέσα από τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη 'στερεότητα' στον πυρήνα της ύπαρξής μου  γιατί είμαι αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του εαυτού. Με ακλόνητη εμπιστοσύνη στον σκοπό μου προκαλώ τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες. Ψάχνω για ευρύτερες προοπτικές και βλέπω τη διασύνδεση της ζωής και της αγάπης. Αναγνωρίζοντας την αγάπη του Θεού, κάνω μια σιωπηλή υπόσχεση να αφήσω τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.


No comments:

Post a Comment