12.6.14

Σκέψη για την ημέρα
Αυτός  που είναι ανιδιοτελής είναι αυτός που μπορεί 
να κρίνει καλύτερα.
Όταν έχω να πάρω μια απόφαση, είτε για άλλους ή για τον εαυτό μου, υπάρχει κάποιο είδος εγωισμού ή απληστίας που εμπλέκονται σε αυτό. Όταν σκέφτομαι μόνο τις εγωιστικές επιθυμίες μου, η κρίση μου δεν θα είναι ακριβής.

Λύση: Χρειάζεται να αποστασιοποιηθώ και να δω τι όφελος υπάρχει για τον καθένα με την επιλογή που πρόκειται να κάνω. Όσο περισσότερο σκέφτομαι το όφελος όλων, τόσο περισσότερο η κρίση μου θα είναι είναι ακριβής.No comments:

Post a Comment