23.6.14

Σκέψη για την ημέρα
Η σοφία έγκειται στο να παίρνεις μόνο ό,​τι είναι καλό.
Είμαστε συνήθως τόσο δεκτικοί σε πράγματα από έξω ώστε προσλαμβάνουμε τα πάντα, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά. Όμως τα αρνητικά πράγματα δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Παρατηρούμε επίσης ότι όσο περισσότερο παίρνουμε τα αρνητικά πράγματα που οι άνθρωποι μας δίνουν, τόσο περισσότερο τείνουν να μας τα δίνουν.

Λύση: Η λύση βρίσκεται στο να  προσλαμβάνω μόνο τα θετικά πράγματα και να αγνοώ τα αρνητικά. Ακόμα κι αν χρειάζεται να λάβω τα αρνητικά πράγματα, θα πρέπει να τα  πάρω με έναν θετικό τρόπο. Αυτή είναι η πραγματική σοφία, μέσω της οποίας  θα πάρω το καλύτερο από τη ζωή.No comments:

Post a Comment