19.6.14

Σκέψη για την ημέρα
Η καλύτερη θετικότητα είναι να έχουμε καλές ευχές 
για τον εαυτό.
Όταν αναγνωρίζω το λάθος κάποιου κάνω προσπάθεια για να έχω καλές ευχές για αυτόν, αλλά όταν εγώ κάνω ένα λάθος δεν είμαι σε θέση να έχω καλές ευχές για τον εαυτό μου με τον ίδιο τρόπο. Προσδιορίζω τον εαυτό μου με  την εν λόγω αδυναμία τόσο πολύ που δεν είμαι σε θέση να έχω θετικά συναισθήματα για τον εαυτό μου.

Λύση: Ότι κι αν συμβαίνει, ακόμα κι αν κάνω λάθη, δεν θα πρέπει να σταματήσω να έχω καλές ευχές για τον εαυτό μου. Χρειάζεται μόνο να προσέχω να μαθαίνω από τα λάθη μου και να διατηρώ θετικά συναισθήματα για τον εαυτό μου. Όταν το κάνω αυτό θα είμαι σε θέση να προοδεύω με ευκολία.


No comments:

Post a Comment