25.7.14

Σκέψη για την ημέρα
Το να προσφέρω με την καρδιά, με αγάπη εγγυάται την επιτυχία
Όταν χρειάζεται να βοηθήσω τους άλλους, μερικές φορές βρίσκω τον εαυτό μου να το κάνει εξ ' ανάγκης. Δεν φαίνεται να ενδιαφέρομαι πραγματικά αλλά οι καταστάσεις ή οι άνθρωποι μοιάζει να με πιέζουν να το κάνω. Μετά δεν απολαμβάνω αυτό που κάνω και επίσης δεν ωφελούνται από αυτό ούτε οι άλλοι ούτε εγώ ο ίδιος.

Λύση: Χρειάζεται να κάνω συνειδητή προσπάθεια να δω από τι ωφελούνται οι άνθρωποι όταν τους βοηθάω. Με αυτή τη συνειδητή προσπάθεια μπορώ να βοηθήσω τους άλλους με αγάπη χωρίς να νιώθω το βάρος αυτού που έχω να κάνω. Έτσι διαπιστώνω ότι οι πράξεις μου είναι πολύ περισσότερο 'καρποφόρες'.

No comments:

Post a Comment