18.8.14

Σκέψη για την ημέρα
Η τέχνη της ακρόασης με κάνει ικανό να στηρίζω 
 εκείνους που βρίσκονται γύρω μου.
Όταν ακούω κάτι αρνητικό για κάποιον συχνά επηρεάζομαι από αυτό, ακόμη κι αν εγώ είχα μόνο θετικές εμπειρίες με το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό φέρνει μια αλλαγή στη στάση και στη συμπεριφορά μου απέναντι σε αυτό το άτομο.

Λύση: Χρειάζεται να μάθω την τέχνη της ακρόασης για να μπορώ να ανταποκρίνομαι με τον σωστό τρόπο. Όταν κάποιος περιγράφει ένα άλλο άτομο με ένα αρνητικό τρόπο χρειάζεται να κατανοήσω τι σκεφτόταν και αισθανόταν εκείνο το άτομο εκείνη τη στιγμή. Όταν το κάνω αυτό θα μπορώ να το στηρίξω χωρίς επιφύλαξη.

No comments:

Post a Comment