3.9.14

Σκέψη για την ημέρα


Το να κάνεις τις σκέψεις τόσο αγνές όσο τις πράξεις 
σημαίνει να είσαι αληθινά εξυψωμένος.
Συνήθως προσέχουμε να μην κάνουμε καθόλου αρνητικές πράξεις. Δίνουμε επίσης μεγάλη προσοχή στο να μην πούμε λόγια που είναι αρνητικά ή πληγώνουν τους άλλους. Πολύ σπάνια όμως προσέχουμε τις σκέψεις μας. Εξαιτίας αυτού πολλές αρνητικές σκέψεις παραμένουν στη διάνοια μας δημιουργώντας προβλήματα σε εμάς.

Λύση. Χρειάζεται να κατανοήσω το γεγονός ότι οι σκέψεις μου αποτελούν τη βάση για τα λόγια και τις πράξεις μου. Όσο πιο πολύ προσέχω να κάνω τις σκέψεις μου θετικές, τόσο περισσότερο αυτό θα έχει μια θετική επίδραση στα λόγια και στις πράξεις μου. Η σταθερή επίγνωση μιας θετικής σκέψης με κάνει ικανό να διατηρήσω την εσωτερική μου θετικότητα.
No comments:

Post a Comment