2.10.14

Σκέψη για την ημέρα



Όταν έχω την επίγνωση της ιδιαιτερότητας μου 
μπορώ να είμαι ελεύθερος από αρνητικότητα.

Όταν αντιλαμβάνομαι αρνητικότητα σε άλλους διαπιστώνω ότι πολύ εύκολα επηρεάζομαι από αυτήν. Στη συνέχεια αντιδρώ αρνητικά σε αυτούς και δεν μπορώ να διατηρήσω τη δική μου θετικότητα. Σε μια τέτοια αρνητική ατμόσφαιρα όλες οι ιδιαιτερότητες μου παραμένουν κρυμμένες και συνεχίζω κι εγώ να είμαι αρνητικός.

Λύση: Σαν ένα τριαντάφυλλο χρειάζεται να διατηρώ την πρωτοτυπία και τη μοναδικότητά μου ενώ είμαι ανάμεσα στα αγκάθια. Αντί να κατηγορώ τους άλλους και τον αρνητισμό τους για τη δική μου αρνητικότητα, θα πρέπει να εξασκηθώ στο να είμαι θετικός και να δουλεύω με τι δικές μου αρχικές ιδιότητες. Στη συνέχεια, ποτέ δεν θα διαμαρτύρομαι, αλλά θα χρησιμοποιώ πάντα τις δικές μου ιδιαιτερότητες.



No comments:

Post a Comment