24.10.14

Σκέψη για την ημέρα


Το να συγχωρείς σημαίνει να ξεχνάς την αρνητικότητα 
 του παρελθόντος
Όταν κάποιος κάνει κάτι λάθος προς εμάς, συνηθίζουμε να το θυμόμαστε και να έχουμε αρνητική στάση απέναντι του. Καθώς αδυνατούμε να το ξεχάσουμε, αυτό συνεχίζει να επηρεάζει όλες τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις με εκείνο το άτομο. Ακόμη κι αν το άλλο άτομο επιχειρήσει να αλλάξει, η αρνητική μας στάση απέναντι του κάνει δύσκολο για αυτόν να στηρίξει την αλλαγή του.

Λύση: Χρειάζεται να αναπτύξω τη δύναμη να συγχωρώ και να ξεχνώ τα λάθη των άλλων ανθρώπων και να θυμάμαι τις θετικές τους πράξεις. Δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον, διευκολύνω τους άλλους να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και να συνειδητοποιήσουν το δυναμικό τους.

No comments:

Post a Comment