6.10.14

Σκέψη για την ημέραTo να συγχωρείς τον εαυτό σημαίνει να έχεις την ικανότητα 
να συγχωρείς και τους άλλους
Όταν κάποιος κάνει ένα λάθος μπορεί να είναι δύσκολο να τον συγχωρήσουμε. Έχουμε την τάση να θυμόμαστε εκείνο το λάθος ξανά και ξανά. Παρόλο που μπορεί να προσπαθούμε σκληρά να καταλάβουμε  τι τον οδήγησε να κάνει το λάθος, συχνά το βρίσκουμε δύσκολο. Εάν δεν μπορούμε να καταλάβουμε την συμπεριφορά του άλλου ατόμου το βρίσκουμε δύσκολο να τον συγχωρήσουμε.

Λύση: Όταν αγαπώ τον εαυτό μου και μπορώ να μάθω από όλα όσα συμβαίνουν μπορώ, επίσης, να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω όσα έχω μάθει για να προοδεύσω. Γίνομαι ικανός να καταλάβω την οπτική του άλλου ατόμου και μπορώ να τον συγχωρήσω.


No comments:

Post a Comment