31.1.15

Σκέψη για την ημέρα

Όταν είσαι ταπεινός μπορείς να φέρεις 
όφελος σε πολλούς.

Όπως το δέντρο που είναι φορτωμένο με φρούτα υποκλίνεται προς τα κάτω έτσι και αυτός που είναι γεμάτος είναι αυτός που είναι ταπεινός. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να φέρει όφελος σε όλους τους γύρω του. Η ταπεινότητα σε κάνει έναν δωρητή σε όλες τις περιπτώσεις και καθιστά εύκολο για τους άλλους να πάρουν ό,τι έχεις να προσφέρεις.

Λύση: Σε όλες τις αλληλεπιδράσεις σας με τους άλλους, δείτε τι μπορείτε να τους δώσετε, αντί να περιμένετε από αυτούς. Στη συνέχεια, ακόμη και όταν θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες των άλλων, δεν θα υπάρχει δυσκολία. Η ταπεινότητα σας θα σας βοηθήσει να δώσετε πολύ εύκολα.

No comments:

Post a Comment