10.3.15

Σκέψη για την ημέραTo να κάθεσαι στο κάθισμα του αυτοσεβασμού σημαίνει 
να είσαι πραγματικά σπουδαίος.

Αυτός που βρίσκεται σταθερά στο στάδιο του αυτοσεβασμού είναι συνεχώς σταθερός. Εξαιτίας αυτής της σταθερότητας έχει πάντα τη σωστή εξουσία. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να παίρνει σωστές αποφάσεις και να κινείται προς τα εμπρός με ευκολία αντιμετωπίζοντας όλες τις καταστάσεις.

Λύση: Όταν έχω επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων μου και εργάζομαι με αυτές, εμπνέω και τους άλλους να αναγνωρίσουν τα θετικά χαρακτηριστικά μου. Επίσης, ποτέ δεν έχω εγωισμό, αλλά είμαι σε θέση να παραμένω ταπεινός. Αυτή η ταπεινότητα μου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσω και το σεβασμό των άλλων.

No comments:

Post a Comment