16.3.15

Σκέψη για την ημέρα


To να είσαι ένας απροσκόλλητος παρατηρητής σε κάνει 'ήρωα'

Τα εμπόδια ή οι δυσκολίες προκύπτουν όταν προσκολλόμαστε  σε συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς ή κατανόησης.

Λύση: Εάν θέλω να πετύχω χρειάζεται να σκεφτώ τον εαυτό μου σαν ένα απροσκόλλητο παρατηρητή. Αυτό σημαίνει να αποστασιοποιηθώ από το σώμα μου και να ακούσω την ψυχή μου. Η ψυχή είναι ο καλύτερος μου οδηγός και θα μου δείξει πως θα γίνω ένας 'ήρωας'. Εγώ θα της επιτρέψω να είναι ο δάσκαλος μου.
No comments:

Post a Comment