20.3.15

Σκέψη για την ημέραH νίκη είναι εγγυημένη για αυτούς που είναι συνεχώς 
γεμάτοι αγάπη.

Αυτοί που είναι γεμάτοι αγάπη είναι σε θέση να εμπλέξουν τους άλλους σε οτιδήποτε κάνουν με την αγάπη τους. Έτσι, οποιαδήποτε κι αν είναι η εργασία, τη θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολη και είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το μεγαλύτερο έργο με ευκολία. Επίσης, κάθε έργο που γίνεται από αυτούς είναι με αγάπη κι έτσι όλα γίνονται με αναλαφρότητα με αποτέλεσμα η νίκη να είναι εγγυημένη.

Λύση: Όταν είμαι γεμάτος αγάπη και κάνω το κάθε τι με αγάπη βιώνω συνεχώς αναλαφρότητα, βασισμένη στις ευλογίες των άλλων. Είμαι ανέμελος καθώς δεν υπάρχει βάρος από την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η αγάπη μετατρέπει την εργασία σε ψυχαγωγία. Η εσωτερική μου αναλαφρότητα μου επιτρέπει να κάνω το μεγαλύτερο έργο με μεγάλη ευκολία, εμπλέκοντας τον καθένα με αγάπη.No comments:

Post a Comment