18.3.15

Σκέψη για την ημέρα
Η δύναμη της σταθερότητας δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον 
να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια.

Αυτός που είναι σταθερός δεν επηρεάζεται από τις παλιές συνήθειες και τάσεις του να αντιδράσει βιαστικά, αλλά είναι σε θέση να σκεφτεί και να δράσει σωστά σε όλες τις περιστάσεις. Η δύναμη της σταθερότητας φέρνει τις καλύτερες αποφάσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, φέρνει λύσεις και βοηθά στον περιορισμό της επίδρασης του ίδιου του εμποδίου.

Λύση: Όταν είμαι σταθερός στο κάθισμα της αυτοκυριαρχίας, μπορώ να είμαι ελεύθερος από την επιρροή των παλιών μου συνηθειών, εκείνων της αδυναμίας. Αντίθετα, είμαι σε θέση να μεταμορφώσω τις παλιές συνήθειες σε νέες, σε αυτές της δύναμης. Το να μαθαίνω να είμαι σταθερός στις πιο δύσκολες καταστάσεις, μου δίνει τη δυνατότητα να περάσω πάνω από όλα τα εμπόδια πολύ εύκολα.
No comments:

Post a Comment