28.3.15

Σκέψη για την ημέρα
Αυτός που γνωρίζει την τέχνη του να συνδέεται 
με τους άλλους είναι επιτυχής.

Όταν κάποιος δεν συμπεριφέρεται καλά, τείνουμε να μεταβάλλουμε τη στάση μας, την ανταπόκριση και τη συμπεριφορά μας προς εκείνο το άτομο. Περιμένουμε από το άλλο άτομο να αλλάξει πριν εμείς αλλάξουμε τον εαυτό μας. Έτσι διαπιστώνουμε ότι ούτε στους άλλους υπάρχει αλλαγή ούτε σε μας.

Λύση: Όταν γνωρίζω την τέχνη του να αντιλαμβάνομαι τις ιδιαιτερότητες των άλλων και να συνδέομαι μαζί τους, θα είμαι πάντα επιτυχής.  Μετά δεν εξαρτώμαι από τη συμπεριφορά του άλλου ατόμου για την ανάπτυξη μου. Μπορώ να βλέπω τις θετικές όψεις κάθε ατόμου και να τις απορροφώ μέσα μου. Έτσι γίνομαι πλουσιότερος με κάθε αλληλεπίδρασηNo comments:

Post a Comment