15.4.15

Σκέψη για την ημέρα​ 
Το να είσαι εξυψωμένος σημαίνει να κάνεις 
κάθε έργο με κατανόηση.

Το να κατανοείς σημαίνει να ξέρεις τι κάνεις. Έτσι, αυτός που κατανοεί και εκτελεί κάποιο έργο με αυτήν την κατανόηση σίγουρα εκτελεί μόνο εξυψωμένα έργα. Κανένα έργο δεν είναι αρνητικό, ή άχρηστο. Ούτε οι πράξεις είναι συνηθισμένες, αλλά κάθε πράξη είναι ιδιαίτερη γιατί υπάρχει σαφής κατανόηση. Οι άλλοι επίσης εμπνέονται από τέτοιες ενέργειες.

Λύση: Όταν υπάρχει σαφής κατανόηση του τι πρέπει να κάνω, είμαι σε θέση να κάνω ό, τι είναι σωστό. Έτσι, σε αυτή τη διαδικασία, διαπιστώνω ότι εξοικονομείται πολύς χρόνος και ενέργεια και έτσι μπορώ να προχωρήσω μπροστά πολύ εύκολα. Διαπιστώνω ότι είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω την ιδιαιτερότητα μου με τον σωστό τρόπο, ωφελώντας έτσι τον εαυτό μου και τους άλλους.


No comments:

Post a Comment