29.4.15

Σκέψη για την ημέρα



Εκπληρώστε την υπόσχεσή σας αντί να τη φυλάτε σε ένα αρχείο 
και θα προοδεύσετε.

Σε όλα αυτά που κάνετε όλη την ημέρα, ελέγξτε σε ποιο βαθμό είστε σε θέση να εκπληρώσετε τις υποσχέσεις που κάνετε στον εαυτό σας. Επίσης, ελέγξτε το λόγο για τον οποίο δεν είστε σε θέση να εκπληρώσετε κάποια υπόσχεση που έχετε κάνει πρόσφατα.

Λύση: Σκεφτείτε την υπόσχεση που κάνατε στον εαυτό σας πρόσφατα την οποία δεν ήσασταν σε θέση να εκπληρώσετε και σκεφτείτε τον λόγο για τον οποίο είχατε κάνει αυτή την υπόσχεση και πόσο σημαντικό είναι για σας να την εκπληρώσετε. Όταν ασκείστε με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσετε ότι θα αρχίσετε να έχετε ενθουσιασμό για να εκπληρώσετε αυτή την υπόσχεση.





No comments:

Post a Comment