7.4.15

Σκέψη για την ημέρα
Ένα δυνατό  εσωτερικό στάδιο είναι σαν ένας διακόπτης που τελειώνει το σκοτάδι της αρνητικότητας σε ένα δευτερόλεπτο.

Το σκοτάδι εξαφανίζεται όταν ένα φως ανάβει. Παρόμοια, ένα δυνατό εσωτερικό στάδιο είναι επίσης ένας διακόπτης φωτός. Όταν αυτός ο διακόπτης είναι ανοικτός μπορεί κανείς να βάλει ένα τέλος σε όλο το σκοτάδι της αχρηστίας και δεν θα χρειάζεται πλέον να κουράζεται για να σταματήσει οποιεσδήποτε άχρηστες σκέψεις. Με το να γίνει δυνατός κάποιος μπορεί να γίνει δωρητής με έναν φυσικό τρόπο καθώς δεν υπάρχει τίποτα άχρηστο μέσα του.

Λύση: Όταν έχω την επίγνωση των θετικών ιδιοτήτων μου και του τι μπορώ να συνεισφέρω στους άλλους, είμαι σε θέση να είμαι δυνατός. Αυτό, φυσικά, μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι ανάλαφρος και να σκορπίζω το εσωτερικό φως στους άλλους. Ποτέ δεν επηρεάζομαι  αρνητικά με κάθε είδους αχρηστίας ή αρνητικότητας, αλλά είμαι πάντα σε θέση να διατηρήσω τη δική μου θετικότητα και  εκείνη των άλλων.
No comments:

Post a Comment