8.4.15

Σκέψη για την ημέρα

Η σωστή λύση βρίσκεται από τον νου 
που είναι ελεύθερος από ανησυχία.

Ανεξάρτητα πόσο πολύ κάποιος ανησυχεί για ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Όταν ο νους είναι ελεύθερος από ανησυχία, μπορεί να είναι ήρεμος. Τότε δεν υπάρχει αγώνας, αλλά πολύ φυσικά παίρνει τη σωστή απόφαση, η οποία είναι προς όφελος του εαυτού και των άλλων. Αντιθέτως, ένας νους που ανησυχεί λαμβάνει αποφάσεις που είναι επιβλαβείς, ακόμη και μετά από πολλή σκέψη και επανεξέταση.

Λύση: Όταν κρατώ τον νου ελεύθερο από ανησυχία, ακόμη και στην πιο δύσκολη κατάσταση, είμαι σε θέση να βιώνω εσωτερική ηρεμία παρά την εξωτερική ταραχή διότι δεν υπάρχει ταραχή στη φυσική διαδικασία της σκέψης μου. Υπάρχει πολλή γαλήνη μέσα μου, η οποία μου επιτρέπει να είμαι απαλλαγμένος/η από αρνητικά συναισθήματα για τους άλλους. Έχω επίσης καλές ευχές για τον εαυτό μου και τους άλλους με έναν φυσικό τρόπο, έτσι ώστε ό, τι κάνω είναι προς όφελος όλων.

No comments:

Post a Comment