15.6.15

Σκέψη για την ημέρα
Μια εξυψωμένη συνειδητότητα φέρνει ιδιαιτερότητα στο έργο που επιτελείται.

Όπως είναι η συνειδητότητα έτσι είναι το συναίσθημα πίσω από το έργο που εκτελείται και ως εκ τούτου ανάλογη είναι και η ποιότητα του. Το να εκτελείτε απλά πράξεις και να τελειώνετε τις εργασίες εγκαίρως δεν φέρνει ιδιαιτερότητα και ακρίβεια όσο θα έπρεπε. Όταν η συνειδητότητα είναι ιδιαίτερη, αυτό σημαίνει ότι πριν να πραγματοποιηθεί μια εργασία υπάρχει σκέψη τόσο για την εργασία όσο και για τον εαυτό, τότε αποκαλύπτεται ιδιαιτερότητα και στο έργο που επιτελείται.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να ξεκινήσω κάθε έργο με μια ιδιαίτερη συνειδητότητα, όπως «είμαι νικητής» ή «είμαι δυνατός» ή «το έργο αυτό είναι προς όφελος όλων», τότε είμαι σε θέση να βιώσω την ιδιαιτερότητα του να κάνω το έργο αυτό. Είμαι επίσης σε θέση να αυξήσω το στάδιο του αυτοσεβασμού μου, ανεξάρτητα από την εργασία ή από το πόσο απλή μπορεί αυτή να είναι.
No comments:

Post a Comment