30.6.15

Σκέψη για την ημέρα 

Θα είστε σε θέση να κάνετε το καλύτερο δυνατό όταν έχετε σεβασμό για τις εργασίες στις οποίες εμπλέκεστε.

Ακόμη και το μικρότερο έργο που κάνετε γίνεται ιδιαίτερο όταν καταλαβαίνετε γιατί το κάνετε. Στη συνέχεια, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε σεβασμό για ό, τι κάνετε. Όταν εργάζεστε με αυτόν τον σεβασμό αυτόματα θα κάνετε το καλύτερο.

Λύση: Ελέγξτε τα συναισθήματά σας σε όλες τις εργασίες που εμπλέκεστε στη διάρκεια της ημέρας. Σε περίπτωση που βρείτε οποιαδήποτε εργασία ασήμαντη, μην την κάνετε. Επίσης, πείτε στον εαυτό σας στην αρχή της ημέρας ότι σήμερα θα διαθέσετε το χρόνο που χρειάζεται για να κάνετε τα πάντα σωστά.
No comments:

Post a Comment