1.7.15

Σκέψη για την ημέρα
Αυτοί που έχουν πίστη στον εαυτό τους είναι σε θέση να κάνουν τις σκέψεις και τις πράξεις τους ίσες.

 Όταν έχετε πίστη στον εαυτό σας θα είστε σε θέση να έχετε έναν υψηλό στόχο και θα μπορείτε να βάλετε στην πράξη όλες τις σκέψεις που έχετε, σύμφωνα με το στόχο σας. Τα σχέδιά σας δεν θα περιορίζονται μόνο σε σκέψεις.

Λύση: Με τη σταθερή πίστη ότι είστε ιδιαίτερος και μοναδικός αρχίστε να βάζετε στην πράξη όλες τις ιδιαίτερες σκέψεις που έχετε χωρίς να τις αναβάλετε. Σιγά-σιγά, θα βρείτε τον εαυτό σας να κάνει όλα τα πράγματα που νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνετε.
No comments:

Post a Comment