3.7.15

Σκέψη για την ημέρα
Όταν υπάρχει αγάπη για τους άλλους, 
εκείνοι αυτόματα γίνονται συνεργάσιμοι.

Όταν εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε εργασία με τους άλλους, ρωτήστε τον εαυτό σας αν είστε σε θέση να δώσετε και να πάρετε τη συνεργασία τους. Εάν δεν είστε σε θέση, ελέγξτε τον λόγο για τον οποίο δεν συνεργάζονται μαζί σας.

Λύση: Σε κάθε εργασία που εμπλέκονται άλλοι, παρατηρείστε αν αρχίζετε την εργασία με καλά αισθήματα για τον καθένα που εμπλέκεται σε αυτήν. Έχετε την πίστη ότι εκείνη η εργασία είναι για το κοινό όφελος και ο καθένας πρόκειται να μάθει κάτι από αυτήν και πρόκειται να συνεισφέρει σ 'αυτήν. Στη συνέχεια θα διαπιστώσετε ότι οι άλλοι θα συνεργάζονται μαζί σας.No comments:

Post a Comment