23.3.16

Οι άνθρωποι σπαταλούν τόσο χρόνο για να παρακολουθούν την συμπεριφορά των άλλων,
απλά σταματάν για να δουν και να παρατηρήσουν την συμπεριφορά τους.


Δώστε χρόνο για να παρατηρήσετε τον εαυτό,
χωρίς να είστε κριτικοί.
Αποκτήστε πλήρη την επίγνωση των σκέψεων σας,
των αισθημάτων και των προτύπων της συμπεριφοράς σας.
Η παρατήρηση του εαυτού θα πρέπει να είναι συνεχής.
Παρατηρείτε τον εαυτό. Το αξίζει.

http://www.brahmakumaris.org/virtuescope
Click on link to spin the wheel of virtues

http://www.just-a-minute.org/

No comments:

Post a Comment