11.7.19

Σκέψη για την Ημέρα

Ιδέα
Εκείνοι που κατακλίζονται από μια ενθουσιώδη ιδέα και την αφήνουν να διαπερνάει τις σκέψεις τους βλέπουν έναν καινούργιο κόσμο να ανοίγεται μπροστά τους. Όσο ο ενθουσιασμός τους κρατάει, τόσο θα έχουν καινούργιες ευκαιρίες.                 

No comments:

Post a Comment